17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) завърши първия преглед на безопасността на 11 ароматизанти за опушване, използвани в Европейския съюз. Въз основа на работата на EFSA, Европейската комисия ще създаде списък на продукти за ароматизиране при опушване, разрешени за използване в храни.

Klaus-Dieter Jany, председателят на експертния панел на EFSA по ароматизантите (CEF Панел) каза: “Панелът основа заключенията си върху наличните ограничени данни и консервативни – или предпазливи оценки на приема. Панелът изрази съображенията си за няколко ароматизанти за опушване, където нивата на прием могат да бъдат относително близки до нивата, които могат да причинят отрицателни въздействия върху здравето. Това, обаче, не означава непременно, че хората, консумиращи тези продукти, ще бъдат изложени на риск, тъй като, за да се осигури безопасност, оценките на консумацията предумишлено надценяват нивата на прием.”

За оценка на безопасността на ароматизантите за опушване, CEF Панелът поиска от производителите данни за състава и токсичността на продуктите им, както и подробности за предназначението им и нива на използване. Въз основа на тази информация, Панелът определи най-високите нива на прием, при които за всеки продукт е доказано, че не причинява вредни въздействия при животни. Това ниво след това беше сравнено с оценените нива на прием за хора, за да се определят “граници на безопасност” за всеки продукт.

От 11-те ароматизанти за опушване, оценени от Панела, експертите заключиха, че границите на безопасност за два от продуктите са достатъчно широки, за да не се пораждат здравни съмнения при разглеждане на използването и нивата на използване, специфицирани от производителите. За 8 други продукти по-тесните граници на безопасността действително пораждат загриженост за здравето, а за един от тези ароматизанти за опушване Панелът, въз основа на наличните данни, не можа да изключи възможна генотоксичност (увреждане на генетичния материал на клетките). Панелът не оцени безопасността на един продукт поради липса на подходящи данни.

Ароматизантите за опушване са продукти, които могат да се добавят към определени храни – включително месо, риба, сирена – за да им придадат аромат на “пушено”, като алтернатива на традиционното опушване. Те могат да се използват като ароматизанти в други храни, като супи, сосове, напитки и сладкарски изделия. Всички ароматизанти за опушване, които сега бяха оценени от EFSA се продават или са се продавали в ЕС.

______________________________

 

Архив