17-03-2015Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) завърши първата изчерпателна оценка на веществата, използвани като източници на витамини и минерали в хранителни добавки, продавани понастоящем в Европейския съюз. EFSA прегледа 533 заявления, подадени след 2005, отнасящи се до 344 различни вещества.
Оценките се основаваха на научни доказателства, предоставени от производители на хранителни добавки, показващи безопасността на тези източници на нутриенти и степента, до която те се абсорбират в тялото (т.е. тяхната бионаличност).
186 заявления бяха изтеглени на различен етап от процеса на оценяване, а за около половината от останалите заявления EFSA получи недостатъчни научни доказателства. Възможни основания за съображения за здравето бяха идентифицирани при 39 кандидати.
Джон-Кристиан Ларсен, Председател на Панела на EFSA по добавки и източници на нутриенти, добавяни към храни (ANS), каза: “Милиони хора в Европа редовно приемат хранителни добавки към нормалната си диета. Работата на Панела ще помогне за гарантиране, че източниците на витамини и минерали, използвани в хранителни добавки, продавани в ЕС, са безопасни и могат ефективно да осигурят тези нутриенти на тялото. Завършвайки тази огромна задача в рамките на предизвикателния срок, договорен с Европейската комисия, е важен етап в работата на EFSA в областта на защитата на потребителите и представлява значимо постижение за самия Панел ANS. Бих искал да благодаря на всички участващи учени за упоритата им работа.”
Хранителните добавки са концентрирани източници на нутриенти или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, чиято цел е обогатяване на обичайната диета. Примерите за вещества, оценени от EFSA, включват хромов нитрат, използван в хранителни добавки като източник на хром и мая, обогатена с витамин В12, използвана в добавки като източник на витамин В12.
Директивата на ЕС 2002/46/EC постановява, че само източници на нутриенти, чиято безопасност и бионаличност са били оценени от EFSA и публикувани в съответното Приложение към Директивата, могат да продължат да бъдат използвани след 1 януари 2010 в хранителни добавки.

Архив