17-03-2015

 23/10/2008 г.

Панелът на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) [1] започна оценяването на научната обосновка на здравните претенции, включени в проектосписъка, получен от Европейската комисия през юли [2], преминали през предскрининговата фаза. Това са функционални претенции, основани на общоприети научни данни и тяхната научна обосновка беше проведена в съответствие с член 13 от Регламента по хранене и здравни претенции за храни [3].
Научната оценка на EFSA ще помогне да се гарантира, че претенциите, поставени върху етикетите на храните и включени в рекламите по отношение на храненето и здравето са обосновани и точни и, следователно, могат да подпомогнат потребителите да направят избор на здравословна диета.

Преди да достигне до научната оценка на претенциите, EFSAсе нуждаеше от предварителен скрининг на 2870-те записа в проектосписъка, получен в Европейската комисия, за да разграничи претенциите, които вече могат да бъдат оценявани от тези, за които е необходима повече информация. До сега, учените от EFSA са одобрили прилагането на шест критерии за осигуряване на задълбочен и последователен скрининг на записите на здравни претенции.

Претенции, които са неясни, неправилно описани или за които не са добре изложени условията за употреба, или са с неясен обхват или връзка със здравето, ще бъдат изпращани в Комисията за по-нататъшно уточняване.

EFSAвече извърши значителна част от подготвителната работа за това и има за цел до крайния срок, 31 юли 2009, да обработи тези претенции, за които има достатъчно данни”, каза проф. Алберт Флин, председател на Панела на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии.

EFSAочаква да получи окончателен списък на претенции по член 13. Той ще отрази резултата от съвещанията на Комисията и страните членки за съдържанието на проектосписъка и по-нататъшно подаване на претенции от страните членки след месец юли. Този окончателен списък ще бъде публикуван на уеб страницата на EFSAпрез ноември. При публикуването на този списъкEFSAще укаже кои претенции ще бъдат оценени и до кога. EFSAсъщо ще отбележи и претенциите, за които е необходима повече информация преди започване на оценяването.

За насочване на научната работа Панелът NDAреши да организира работни подгрупи от научни експерти с опит в различните видове претенции (например претенции, свързани със здравето на сърдечносъдовата система, умствената работа, имунната система, контрол на теглото). Тези подгрупи ще допринесат за становищата, които ще бъдат приети от Панела NDA. На страницата на EFSA има информация за работните подгрупи, която ще бъде редовно актуализирана.

Научните консултации на EFSA по научната валидност на претенциите ще помогнат на Европейската комисия да създаде списък на тези претенции, които отговарят на член 13 от Регламента за хранене и здравни претенции на храните. Този списък трябва да бъде утвърден от Комисията и страните членки до януари 2010.

Архив