17-03-2015


 

До края на 2009г. EFSA ще приеме становища по 11 различни пушилни ароматизанти, които се намират понастоящем на пазара. EFSA е идентифицирала основания за тревога при пет продукта от общо седем становища, публикувани до момента.

 

Някои от ароматизантите се прибавят към храните, за да им придадат аромат на пушено. Тези пушилни ароматизанти са течности, произведени чрез термично   разпадане на дървен материал. Прибавят се към асортимент от различни храни, включително такива, които не са пушени по традиция.

 

Европейската комисия изиска от EFSA да извършва оценка на безопасността на пушилните ароматизанти, използвани в или предназначени за употреба в Европейския съюз. EFSA прави това на основата на подадени от фирмите заявления за разрешаване на пускане на пазара. Тези становища подпомагат Комисията при изготвяне на списък на разрешените продукти – пушилни ароматизанти, които могат да се използват в храни.

 

До момента  EFSA е изразила безпокойство за безопасността при употребата или количествата на употреба на продуктите ароматизанти Zesti smoke code 10, Unismoke, Scansmoke PB 1110, SmokEz C-10 и SmokEz Enviro 23 поради ограничените токсикологични данни. Използването на Smoke Concentrate 809045 и  Scansmoke 7525 не създават основание за безпокойство за безопасността.

 

Тези заключения са основани на допълнително становище на   EFSA, което дава оценки на експозицията  за 11 пушилни ароматизанти, като използва няколко различни метода на изчисление. Оценките на  EFSA за експозиция вземат предвид кумулативната експозиция на различни продукти-ароматизанти в различни категории храни и се основават на данните за предназначената употреба и количествата на употреба, предоставяни от производителите.

 

Тези оценки показват, че при различните пушилни ароматизанти експозицията е главно чрез:

 

Ø       Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, съставни храни, (като касероли  и пай с месо), и преработени плодове и зеленчуци - Zesti smoke code 10;

 

Ø       Месо и месни продукти, а също така супи и сосове – Unismoke;

 

Ø       Готови за консумация пикантни ястия, съставни храни, (като касероли  и пай с месо), както и млечни продукти, преработени зеленчуци, месо и месни продукти, сол, подправки, супи, салати и протеинови продукти - Scansmoke PB 1110;

 

Ø       Месо и месни продукти, супи, сосове, протеинови продукти и готови за консумация пикантни ястия - Smoke Concentrate 809045;

 

Ø       Млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, животински и растителни мазнини, емулсии от мазнини,  преработени зеленчуци, сол, подправки, супи, салати и протеинови продукти, готови за консумация пикантни ястия и съставни храни, безалкохолни и алкохолни напитки - SmokEz C-10;

 

Ø       Млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, както и чрез сол, подправки, супи, салати и протеинови продукти, готови за консумация пикантни ястия и съставни храни - SmokEz Enviro 23;

 

Ø       Млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, готови за консумация пикантни ястия и съставни храни, и алкохолни напитки - Scansmoke 7525.

 

Ø        

Архив