17-03-2015

 

Работната група на EFSA по научното сътрудничество (ESCO WG), визирайки анализа на рисковете и ползите от обогатяването с фолиева киселинавъзложи проект, който прегледа научните доказателства по отношение на висок прием на фолиева киселина и необходимостта от ръководни насоки за поносимите горни граници на приема на фолиева киселина за всички групи от населението.

В доклада си работата група казва, че наличните данни са недостатъчни за извършване на пълна количествена оценка на рисковете, свързани с фолиевата киселина и че научните изследвания в тази област трябва да бъдат мониторирани от близо. Що се отнася до другите работни групи на ESCO, окончателният резултат от този проект няма да бъде научно становище – което е задача на панелите и научния комитет на EFSA, а се цели подпомагане на решението на EFSA дали в този момент е необходима по-нататъшна оценка на възможните рискове, свързани с висок прием на фолиева киселина. Докладът ще бъде разгледан от панела на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA), който ще го има пред вид в светлината на своята работна програма.

Проектът събра, обобщи и анализира информация за препоръчаните и действителни приеми на фолиева киселина и фолат. Сред разгледаното бяха: национални регистри за вродени аномалии, честота на дефектите на невралната тръба (NTD), препоръчителни дневни приеми на фолиева киселина и фолат, практики на доброволно и задължително обогатяване на храни с фолиева киселина в европейските страни и използването на добавки, също във връзка с NTD.

За този отчет допринесоха и дискусиите на научно съвещание в Упсала, 21-22 януари 2009, където над 60 научни експерти от ЕС, Швейцария, САЩ и Канада обсъдиха и дебатираха по най-новите научни разработки по отношение на фолата и фолиевата киселина.

Докато ползата за здравето от фолиевата киселина по отношение на намаляването на риска от NTD са доказани чрез интервенционни изследвания върху хора, другите ползи за здравето не са подкрепени от силни доказателства (например намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания). Отчетът изследва и връзката между фолиевата киселина и риска от рак и заключи, че наличните данни са недостатъчни за пълна оценка на риска от фолиева киселина и рак и че научните изследвания в тази област трябва да бъдат мониторирани от близо.

За повече информация:

 

Архив