17-03-2015

Панелът на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии осигури научна обосновка за референтни стойности за хранителен пием (DRVs) за европейското население за въглехидрати (включително захар), хранителни влакнини и мазнини. Научното становище на EFSA за приема е в отговор на искане от Европейската комисия и ще подпомогне отговарящите за политиките в ЕС при вземането на решения в областта на храненето.

EFSA беше помолен да преразгледа съществуващите референтни стойности за прием за населението в светлината на новите научни доказателства, вземайки пред вид най-новите национални препоръки. По тази причина EFSA ще проведе специално съвещание с експерти по хранене от страните членки на 7 и 8 септември 2009, както и иницииране на обществена консултация по проектостановищата си за DRVs за въглехидрати, хранителни влакнини и мазнини. Научната общност и другите ключови играчи са приканени да изпратят коментарите си на EFSA до 15 октомври 2009 г..

По отношение на дневния прием на въглехидрати, захари, хранителни влакнини и мазнини, Панелът заключи, че:

  • Приемът на въглехидрати трябва да бъде между 45 и 60% от общия прием на енергия.
  • Не могат да бъдат дадени препоръки за захари (общи или добавени) поради недостатъчните налични данни.
  • 25 грама на ден хранителни влакнини са достатъчни за подходящото функциониране на червата у възрастни хора.
  • Данните, касаещи ролята на гликемичния индекс и гликемичното натоварване при поддържане на теглото и превенция на заболявания, свързани с хранителния прием все още не са достатъчни за правене на заключения.
  • Приемът на мазнини трябва да варира между 20 и 35% от общия прием на енергия, като за кърмачета са препоръчани различни стойности. Приемът на наситени и трансмастни киселини трябва да бъде колкото е възможно по-нисък  в смисъла на здравословното хранене. Панелът даде и научна обосновка за определянето на  DRVs за моно- и полиненаситени мастни киселини, както и за холестерола.

 Повече информация можете да намерите на адрес:


Public consultation of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on the draft opinions regarding Dietary Reference Values (formerly Population Reference Intakes)

 

Архив