17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) и Европейският център за превенция и контрол на болестите (ECDC) изготвиха съвместна бърза оценка на риска на клъстера на хемолитично-уремичния синдром (HUS) в Бордо, Франция. В общата им оценка двата европейски органа представят хронология на събитията и подчертават, че понастоящем кълновете от сминдух са най-вероятната връзка между френските случаи и предишния взрив в Германия. Епидемиологичното изследване се фокусира в четири ключови области: идентификация на храната-източник, колаборативни проследяващи назад изследвания (координирани от работна група на EFSA), заостряне на вниманието на клиничните специалисти и съвети за общественото здраве. В това отношение EFSA и ECDC настойчиво препоръчват да се съветват консуматорите да не отглеждат кълнове за собствена консумация и да не ядат кълнове или покълнали семена, ако не са достатъчно сготвени.

Оценката се съсредоточава върху хипотезата, че взривът произлиза от кълнове. Тъй като е невъзможно да се тестват всички храни за всички видове замърсители, от особена важност е хипотезата, генерирана в началото на процеса на изследване да позволява проверката на най-вероятните източници. Във същото време изследователите трябва да гарантират, че параметрите на проучването не са много ограничаващи, за да не се изключат възможни пътища, които могат да искат по-нататъшни анализи.

Общата бърза оценка на риска осветява връзките между френския и германския взрив, обосновавайки причината за изследване, следваща хипотезата за кълновете, с особено внимание върху сминдуха. Както и в инцидента в Германия с E. coli, така и във Франция случаите с хора бяха проследени и пациентите бяха подложени на тестове за идентифициране на виновната бактерия. И в двата взрива беше идентифициран рядък щам на E. Coli O104:H4.

Оценката заключава че, тъй като семената на сминдуха често се продават в смес от семена и че по време на препакетирането не може да се изключи кръстосано замърсяване (очаква се резултата от епидемиологичното изследване), консуматорите трябва да бъдат съветвани да гарантират, че всички видове кълнове са достатъчно сготвени преди консумация.

Оценката препоръчва и клиницистите да бъдат насърчавани да докладват своевременно нови случаи с HUS.

В заключението оценката не изключва възможността за поява на нови случаи и подчертава сътрудничеството между двата органа, заедно с Европейската комисия, СЗО и страните членки. Бързият обмен на информация за взривове стана възможен чрез Системата за бързо известяване за храни за хора и животни в Европа (RASFF).

 

Архив