17-03-2015

 
10 юни 2010 г.

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) отправи днес покана за обновяване на състава на Панелите по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) и по материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката (CEF), създадени през 2008 г., както и за разширяване на резервния списък на Научния комитет и другите 8 научни Панели. Поканата е отправена към учени и важи за периода 10 юни – 15 септември 2010 г. На избраните кандидати ще бъде предложен подновяем три годишен мандат и те ще бъдат включени в европейската мрежа на водещи учени в областта на безопасността на храните от лятото на 2011 г.

С подкрепата на Дирекцията по оценка на риска, Научния съвет и Консултативния съвет на EFSA, Научният комитет и Панелите отговарят за осигуряване на научна база по всички проблеми, свързани с безопасността на храните и храните за животни, храненето, здравето и благополучието на животните, както и опазване на здравето на растенията.

Научният комитет и Панелите осигуряват висококачествена научна основа за вземащите решения в ЕС за действия и защита на потребителите, животните, растенията и околната среда. Към настоящия момент те са предоставили над 1500 научни становища и доклади.

Области на търсена експертиза

EFSA кани висококвалифицирани специалисти от Европа и извън нея, експерти в много научни области: добавки към храни и източници на нутриенти; материали за контакт с храни, ароматизанти, токсикология; замърсители по хранителната верига; биологични опасности; ГМО; храни за животни; здраве на растенията и продукти за растителна защита; здраве и благополучие на животните; диетични продукти, алергии, нови храни и хранене. Кандидатите трябва да покажат опита си при извършване на научна оценка на риска и да са доказани специалисти в една или, за предпочитане няколко от областите на сферата на действие на EFSA.

Панелите, които ще бъдат подновени са:

 • Панел по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS)
 • Панел по материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката (CEF)

Панелите, чийто резервен списък ще бъде разширяван, са:

 • Панел по здраве и благополучие на животните (AHAW)
 • Панел по биологични опасности (BIOHAZ)
 • Панел по замърсители по хранителната верига (CONTAM)
 • Панел по добавки към храни за животни и продукти или вещества, използвани в храни за животни (FEEDAP)
 • Панел по генетично модифицирани организми (GMO)
 • Панел по диетични продукти, хранене и алергии (NDA)
 • Панел по здраве на растенията (PLH)
 • Панел по продукти за растителна защита и техните остатъци (PPR)
 • Научен комитет (SC)

Пълните информационни пакети за поканата за изразяване на интерес можете да намерите на:

Тези покани са публикувани в Официалния журнал на Европейския съюз.

Пълна информация.

Архив