17-03-2015

В съответствие с решимостта на EFSA за редовен открит диалог с организациите, които имат легитимен интерес към работата му, органът кани неправителствени организации (НПО) на среща за обсъждане на най-новите научни проблеми по отношение на генетично модифицираните организми (ГМО).


Срещата ще се състои в Парма на 2 октомври и ще даде възможност за представяне пред НПО за дейностите на EFSA в областта на ГМО и за провеждане на обмяна на виждания между учените от EFSA, включително членове на Панела по ГМО и представители на НПО по тези дейности или други проблеми, свързани с ГМО. Ще се проведат дискусии за LLRice62 и коментарите, подадени от НПО за публичната консултация на Европейската комисия за подновяването на съществуващото разрешение за ГМ царевица MON810 след становището на EFSA.

Поканените за участие НПО са Европейското бюро по околна среда (EEB), Европейската организация на потребителите (BEUC), Приятели на земята и Грийнпийс.

Някои НПО имат по-широки възгледи и интереси, но EFSA нито подкрепя, нито отрича технологията на генетичното модифициране и неговата роля е само да осигурява независима оценка на безопасността на всеки ГМО, въз основа на най-точни стандарти и методологии за оценка на риска, отговарящи на насоки, одобрени от Европейския съюз и на международно ниво.

EFSA организира и конференция за оценка на риска от ГМО за здравето на хората, животните и околната среда в Брюксел на 14 и 15 септември. Конференцията ще събере ключови европейски фигури в областта на ГМО за разширяване на разбирането за ролята на оценяващите риска в процеса на даване на разрешение и ще осигури платформа за EFSA за провеждане на дискусии с експерти, ключови играчи и други участници от страните членки.

За участие в конференцията са поканени експерти по оценка на риска от ГМ, представители на органите по оценка на риска в ЕС и извън него, управляващи риска в ЕС и ключови играчи от групите на потребителите, индустрията и НПО.

Архив