23-04-2021

На 22 април 2021 г. EFSA публикува научно становище на тема „Ръководство за отбелязване на датите и свързана с това хранителна информация: част 2 (информация за храните)“, достъпно тук - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6510?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Date_Marking_AF+FP+IPA_22042021&utm_term=Guidance+on+date+marking+and+related+food+information%3a+part+2+(food+information)&utm_id=66118&sfmc_id=10710674.  

Научното становище включва дърво на решенията, което помага на доставчиците на храни при вземането на решение дали е подходящо да се предостави допълнителна информация на потребителите в допълнение към ,,Използвай преди‘‘ и „най-добър до“ (фигура 2, стр. 18).

Научното становище е придружено от новина „EFSA консултира доставчиците на храни относно информацията, предоставяна на потребителите“, достъпно тук – https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-advises-food-suppliers-information-consumers?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Date_Marking_AF+FP+IPA_22042021&utm_term=EFSA+advises+food+suppliers+on+information+for+consumers&utm_id=66118&sfmc_id=10710674.

В допълнение, е изготвена инфографика относно практиките на размразяване на храна, достъпна тук –

https://www.efsa.europa.eu/en/infographics/defrosting-food-safely?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=Date_Marking_AF+FP+IPA_22042021&utm_term=infographic+on+how+to+thaw+food+safely&utm_id=66118&sfmc_id=10710674.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив