17-03-2015


Европейският орган по безопасност на храните проведе консултации по отношение на бисфенол А с национални експерти от Европа, както и с няколко международни органи по оценка на риска. BPAсе използва масово в производството на поликарбонатни пластмаси, включително материали за контакт с храни и е свързан с някои здравни проблеми.
Първото съвещание се проведе в главната квартира на EFSA в Парма, Италия в петък, 26 март. В него участваха 25 експерти, номинирани от 19 европейски страни, както и членове на научния панел на EFSA за материали за контакт с храни (CEF Панел) и представители на Европейската комисия.
На съвещанието EFSA очерта проектостановището за BPA, което в момента се подготвя от Панела CEF, както и първоначалните резултати от прегледа на новите литературни данни в тази област. Членовете на Панела подчертаха, че цялата релевантна научна информация ще бъде анализирана критично за определяне на важността й за оценката на безопасността на BPA.
Експерти от Дания, Франция и Германия представиха на съвещанието техните нови или извършващи се в момента оценки на BPA, което даде възможност на участниците да представят и друга релевантна информация. Основните обсъждани проблеми включваха дизайна на научните изследвания на BPA, токсикологични аспекти и силните и слабите страни на определени изследвания.
Подобни проблеми – както и детайли по новите оценки на риска и изследванията, провеждани в света – бяха обсъждани с Администрацията по храни и лекарства на САЩ, Health Canada, Организацията по стандарти за храни на Австралия и Нова Зеландия, Комисията по безопасност на храните на Япония и Световната здравна организация по време на конферентна телефонна връзка в понеделник, 29 март.
Двете независими научни разработки на EFSA по BPA ще бъдат завършени от Панела CEF на неговото следващо пленарно съвещание в края на май. EFSA промотира диалог с националните и международните си партньори по този проблем, за да се осигури, че научната база на Европа се основава на възможно най-новата, надеждна информация.


Архив