17-03-2015


Панелът на EFSA по биологични опасности (BIOHAZ) публикува за обществена консултация преглед на общия документ на BIOHAZ и предишните AFC панели за подаване на заявления за вещества, които ще се използват за премахване на микробно замърсяване на повърхностите на храни от животински произход.
Ръководството включва данни и примери на дизайн на изследвания за оценката на тези вещества по отношение на безопасността им за потребителите и околната среда и тяхната ефективност при понижаване на нивото на микробно замърсяване. Ръководството показва и как трябва да се направи оценка на възможното развитие на резистентност на микробите, предизвикано от деконтаминиращи вещества.
Информацията и данните, изисквани според този документ по отношение на токсикологичните аспекти (Глава 6) отговарят на тези, които бяха изисквани от общия документ на AFC/BIOHAZ, публикуван през 2006.
Молбата е всички заинтересовани страни да осигурят техните коментари в рамките на четири седмици след датата на публикуване на ръководството. В съответствие с политиката си на откритост и прозрачност, EFSA ще публикува на уебсайта си резюме на доклада за получените коментари и ще ги вземе пред вид при завършване на доклада си, който ще бъде публикуван в началото на 2010.
За повече информация по обществената консултация, посетете адрес:
•    Public consultation on the revision of the joint AFC/BIOHAZ guidance document on the submission of data for the evaluation of the safety and efficacy of substances for the removal of microbial surface contamination of foods of animal origin intended for human consumption


Архив