17-03-2015

Панелът по добавки на Европейския орган по безопасност на храните (ANS) оцени безопасността на червения оцветител за храни амарант (E123), завършвайки преоценяването на всички азо-оцветители [1], разрешени за използване в Европейския съюз [2] . Научните съвети на EFSA ще помогнат за информираните решения на управляващите риска в ЕС по отношение на добавките към храни.

Амарант е червен азо-оцветител, който може да се използва за оцветяване на храни като напитки за аперитив и хайвер от риби. След разглеждане на всички налични токсикологични данни, Панелът заключи, че оцветителят не е генотоксичен (не уврежда генетичния материал на клетката), нито е канцерогенен. Панелът определи приемлив дневен прием (ADI) [3] за веществото от 0.15 mg на килограм телесно тегло (bw) на ден, намалявайки определените преди това (1984) ADI от Научния комитет по храните (0-0.8 mg/kg bw/ден) и от Обединения експертен комитет на FAO/WHO по добавки към храни (0-0.5 mg/kg bw/day).

Панелът отбелязва, че докато средната експозиция на възрастните е много под ADI, възрастните, консумиращи големи количества Американо (коктейл на основата на вермут и червен аперитив) и аперитивни напитки на основа на вино, съдържащи оцветителя в максималната му разрешена стойност, могат да надвишат ADI 6 пъти [4] . Експозицията на децата се оценява на около 30 пъти по-малка от ADI. Панелът изчисли експозицията въз основа на максимални разрешени нива на използване, съобщени от индустрията [5] .

В съответствие с искането на Европейската комисия, EFSA започна с оценка на оцветителите като част от продължаващата преоценка на всички добавки към храни, разрешени за употреба в ЕС. По-специално, Европейската комисия възложи на EFSA да приоритизира оценката на всички азо-оцветители след публикуването на изследване (McCann et al, 2007) [6]), подсказващо възможна връзка между определени смеси от оцветители (включително пет азо-оцветители) и консерванта натриев бензоат, и хиперактивността у деца.


Списък на досега приетите становища за оцветители (10 от които са азо-оцветители може да се намери на адрес Topics A-Z: Food Colours .


[1] Азо-оцветителите са синтетични оцветители, съдържащи азо група (т.е. два азотни атома, свързани с двойна връзка) в молекулната си структура.
[2] Виж COMMISSION REGULATION (EU) No 257/2010 of 25 March 2010 setting up a programme for the re-evaluation of approved food additives in accordance with Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives.
[3] Приемливият дневен прием е количеството от вещество, което хората могат да консумират дневно през целия си живот без оценим риск за здравето.
[4] За да се достигне ADI, възрастните трябва да консумират повече от три коктейла Американо на ден, които съдържат 0.3 cl смес за аперитив, оцветена с амарант на максималното разрешено ниво.
[5] Панелът отбелязва, че оценките за експозиция на амарант са проведени с изполване на максималните разрешени нива (MPL) на употреба за Американо и с максималните докладвани нива на употреба за аперитивни вина, отчетени от индустрията на ниво MPL. Следователно тези стойности не винаги отразяват типичните нива на употреба, следователно при големите консуматори може да има свръхоценка.
[6] Изследването, проведено от McCann et al (2007), поръчано от Агенцията по стандарти за храни на Обединеното кралство, включва 153 деца на възраст 3 години и 144 деца на възраст 8-9 години от общото население, включително деца с нормална до висока активност, но не и деца, лекувани за Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
(ADHD). Изследването е публикувано в списание The Lancet и може да бъде намерено на адрес http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673607613063/abstract .

 

Архив