17-03-2015


Панелът на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) определи референтни стойности за хранителен прием на въглехидрати, хранителни влакнини, мазнини и вода. Научните съвети на EFSA по прием на нутриенти осигуряват важни доказателства за подкрепа на хранителните политики, определянето на здравни цели, свързани с храненето, развитието на информацията за потребителите и образователни програми по здравословно хранене. Публикуваните днес становища бяха приети от Панела след консултации със страните членки, научната общност и други ключови играчи. Консултацията гарантира, че EFSA се е възползвал от най-широк спектър от виждания за завършване на работата и осигуряване на най-актуални, ясни и задълбочени съвети за вземащите решения в ЕС.
Референтните стойности за хранителен прием показват количеството от даден нутриент, от което хората се нуждаят за доброто си здраве в зависимост от възрастта и пола им. Европейската комисия поиска от EFSA да актуализира предишните европейски научни съвети в тази област, вземайки пред вид нови научни данни и най-нови препоръки, издадени на национално и международно ниво. EFSA представя сега първите си становища по референтни стойности за хранителен прием (DRV) за въглехидрати, хранителни влакнини, мазнини и вода. Те ще бъдат последвани от становища за DRV за витамини и минерали.
Заключенията на Панела са обобщени по-долу:
•    Приемът на общи въглехидрати, включително въглехидрати от храни като картофи и паста, и от прости въглехидрати, такива като захари – трябва да варира от 45 до 60% от общия прием на енергия за възрастни и деца.
•    За захарите има силни доказателства, че честата консумация на храни, богати на захари, увеличава риска от увреждане на зъбите. Данните показват и връзки между високия прием на захари под формата на подсладени напитки и увеличаването на телесното тегло. Панелът, обаче, заключи, че няма достатъчни доказателства за определяне на горна граница за захари. Това е така, защото възможните здравни ефекти повече са свързани с моделите на консумиране на храни – т.е. вида на консумираните храни и как се консумират те, отколкото с самия общ прием на захари. Разработващите политиката трябва да разглеждат доказателства по отношение на консумацията на храни, съдържащи захар, когато разработват препоръки и насоки за здравословно хранене на национално ниво.
•    Дневен прием на 25 g хранителни влакнини е достатъчен за нормално функциониране на червата у възрастни. Освен това, данните за възрастни показват, че има полза за здравето, свързана с по-висок прием на хранителни влакнини (например намален риск от сърдечни заболявания, диабет тип 2 и поддържане на теглото).
•    Данните все още не потвърждават ролята на гликемичния индекс и гликемичното натоварване при поддържане на теглото и превенция на заболявания, свързани с храненето.
•    Приемът на мазнини трябва да варира от 20 до 35% от общия прием на енергия, като за бебета и малки деца са дадени различни стойности, вземайки пред вид специфичните нужди по време на развитието им.
•    Има силни доказателства, че по-високият прием на наситени мазнини и транс мазнини води до повишени нива на холестерол в кръвта, които могат да допринесат за развитието на сърдечни заболявания. Разработващите политиката трябва да имат пред вид ограничаването на приема на наситени и транс мазнини, замествайки ги с моно- и полиненаситени мастни киселини от при изготвяне на препоръки за прием на нутриенти и разработване на насоки за здравословно хранене на национално ниво.
•    Дневен прием от 250 mg дълговерижни омега-3 мастни киселини при възрастни може да намали риска от сърдечни заболявания.
•    За подходящ се счита дневен прием от 2 литра вода за жени и 2.5 литра за мъже.
Панелът публикува още две становища, едното от които залага основните принципи за определяне на референтни стойности за хранителен прием, а другото - представящо съвети към разработващите политиката как да превърнат препоръките за хранене в послания за храните, наречени насоки за здравословно хранене. Те могат да показват на потребителите какво да ядат и да им помагат да правят избор на здравословно хранене.
Публикуваните становища бяха завършени след получаването на коментарите в периода 2008-2009 г. по време на консултационен процес он-лайн.
През септември 2009 г. EFSA организира специално съвещание с експерти по хранене от страните членки за обмяна на виждания по проектостановищата.
За повече информация вижте:

Защо се извършва тази работа?
Научната база по DRV е важна основа за действията на Европейския съюз в областта на храненето. Те могат да бъдат използвани, например, като основа за референтни стойности при етикетирането на храните. Могат да бъдат използвани и за оценка и планиране на диети, при даване на препоръки за нутриенти и разработване на насоки за здравословно хранене.
Имаше нужда от преразглеждане и актуализиране на последния европейски отчет за прием на енергия и нутриенти, изготвен от Научния комитет по храните (SCF) през 1993 г. При подготовката на публикуваните становища учените от Панела NDA на EFSA взеха пред вид новите данни в тази област и препоръките, издадени от институциите по обществено здраве в и извън ЕС и от международни организации. EFSA е в процес на подготовка на съвети за протеини и енергия и ще започне работата си по витамини и минерали през 2010 г.
Какво са DRV?
Те показват количеството от даден нутриент, от които хората се нуждаят за добро здраве, в зависимост от пола и възрастта им. Становището за принципите за получаване и прилагане на DRV дава дефиниции на терминологията и концепциите за DRV.
Какво са препоръките за здравословно хранене?
Те са научно обосновани препоръки, които пренасят препоръките за хранене в послания за храните.

Архив