15-10-2018

EFSA организира еднодневен работен семинар на тема Data requirements for the re-evaluation of food additives used in foods for infants below 16 weeks of age”, който ще се проведе на 30 ноември в Парма, Италия.

 Краен срок за регистрация: 31 октомври 2018 г. (или по-рано, при запълване на максимално допустимия брой участници).

 Повече информация можете да намерите на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181130

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив