17-03-2015

 
27/10/2008
 
Работната група на EFSA за събиране на данни за зоонози публикува днес анализ на рискови фактори, свързани със Salmonella в стада от пуйки в Европейския съюз. Документът ще служи като научна основа за подпомагане на страните членки при дефиниране на най-добрите мерки за достигане на новата цел за намаляване на Salmonella, поставена от Европейската комисия[1].

Докладът, озаглавен “Част Б – фактори, свързани с разпространението на Salmonellaв стада пуйки”, показва как във ферми, отглеждащи пуйки за човешка консумация (угоявани пуйки), в които има голям брой птици са изложени на по-висок риск от заразяване със Salmonella.

Свободно отглежданите стада, включително пуйки, отглеждани по органичен начин е много по-вероятно да се заразят със Salmonella отколкото стада, отглеждани в затворени помещения. Рискът от заразяване при отглеждане на угоявани пуйки заедно със стада, отглеждани за разплод също нараства. Още повече, заразяванията при угояваните пуйки се наблюдават най-често между октомври и декември, когато има най-голямо производство в много страни. Доказана е ролята на ваксинирането при превенцията на заразяването със Salmonellaна стадата.

Сред пуйките, отглеждани за разплод, стадата, за които се е доказало, че имат Salmonella, бяха съсредоточени само в шест страни-членки; начините на заразяване точно отразяваха характеристиките на отглеждането в тези страни.

Освен това, общото разпределение на видовете Salmonellaв стадата пуйки показват различен модел от този при хората. Това може да предполага, че ролята на пуйките като източник на заразяване със Salmonellaпри хората е по-ограничена, отколкото тази на другите птици, такива като кокошки-носачки и бройлери. Все пак работната група подчерта, че има доказана заразност на някои видове Salmonella, която влияе на пуйките и не трябва да се пренебрегва риска за хората.

Работната група на EFSA заключи, че някои рискови фактори варират значително от държава в държава и препоръча на страните членки да проведат подробен анализ на рисковите фактори на национално ниво, за да идентифицират специфичните фактори, които са изложили стадата им от пуйки на риск от заразяване със Salmonella.

Докладът следва Част A[2] за разпространението на Salmonellaв стада пуйки, който миналата година даде на Европейската комисия необходимите данни за поставяне на нови целеви нива на Salmonella в стадата пуйки в страните членки.

 

[1] Регламент на комисията (ЕС) No 584/2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0003:0008:EN:PDF
[2] Доклад на работната група по събиране на данни по зоонозите за анализа на основното проучване по разпространението на Salmonella в стада пуйки в ЕС, 2006-2007, Част А Оценка на разпространението на Salmonella

Архив