17-03-2015

В наскоро издадено становище Панелът BIOHAZ на EFSA дава заключение, че при специфични условия бактериофагите [1] могат да бъдат много ефективни при елиминирането на определени патогени в храни. Въпреки това, въз основа на данните, намерени понастоящем в литературата, рецензирана от експерти, Панелът не можа да заключи дали бактериофагите могат да защищават от бактерии в случай на повторно замърсяване на храната. Ефикасността на бактериофагитесрещу повторно замърсяване на храната може да варира в зависимост от характеристиките на самата храна, вида бактериофаг и как е използван и от факторите на околната среда.

EFSA получи запитване от Комисията на Европа за консултация по използването на бактериофаги за храни от животински произход. По-специално от него се искаше да опише начина на действие на бактериофагите върху храни от животински произход (трупно месо, месни и млечни продукти), както и дали те имат продължително действие в готовата храна.

BIOHAZ панелът на EFSA (Биологични опасности) заключи, че някои бактериофаги, при специфични условия, са демонстрирали, че са много ефективни в целевото елиминиране на специфични патогени от месо мляко и продукти от тях. Панелът, обаче, не можа да даде заключение дали бактериофагите могат за защищават срещу бактерии в случай на повторно замърсяване на храните.

Панелът BIOHAZ отбеляза, че бактериофагите действат срещу определени приемници, като те са в общия случай ограничени до няколко бактериални видове или щамове. Бактериофагите се срещат в природата, имат широк спектър от хабитати и могат да бъдат изолирани в значително количество от месо, мляко и производните им продукти. Бактериофагите репликират най-добре върху растящи бактериални клетки, но са показали и че се размножават върху клетки, които не са във фаза на растеж.

Панелът отбеляза също, че някои мутанти, които стават нечувствителни към бактериофагите, могат да съществуват в популации от таргетни бактерии. Честотата на тези мутации и техните последици варират, вероятно, за всеки бактериофаг, начина на приложение и съответната бактерия.

По отношение на продължителността им на въздействие в крайния продукт, Панелът отбеляза, че бактериофагите се дължат като инертни частици в околната среда с тенденция за по-голяма устойчивост от приемниците си. Все пак, продължителната им антибактериална дейност е компрометирана върху сухи повърхности. Също така, устойчивостта им в храна е различна за всеки бактериофаг, зависи от условията на приложение, включително дозата, и от физичните и химични фактори на храната (например рН, ниво на влага и др.). Например, температурата на охлаждане повишава устойчивостта на бактериофагите върху повърхността на месо и върху/в млечни продукти.

 
BIOHAZ панелът на EFSA препоръчва насърчаване на изследванията в областта на специфични комбинации от бактериофаги, патогени и храни, за да се правят оценки на устойчивостта им в храни и способността им да предотвратяват повторно замърсяване с бактериални патогени.

Виж: Използването и начин на действие на бактериофагите в производството на храни [1] – публикувано от BIOHAZ панела за публични консултации на 22 януари 2009, публична консултация 30 януари – 6 март 2009 [2] на адрес:
Theuseandmodeofactionofbacteriophagesinfoodproduction[1] - EndorsedbytheBIOHAZPanelforpublicconsultation 22 January 2009 Publicconsultation 30 January – 6 March 2009[2].

Архив