17-03-2015

EFSA систематично оценява безопасността на ароматизантите, които се използват в ЕС. Това ще помогне на ЕС да създаде положителен списък на ароматизантите, които ще бъдат разрешени за използване в Общността.
Ароматизантите се използват, за да дадат вкус или аромат на храната. Производителите на храни са използвали ароматизанти в продължение на много години в много разнообразни храни, от сладкарски произведения и безалкохолни напитки до зърнени храни, кейкове и кисели млека. Страните членки обявиха около 2800 ароматизанти, които могат, в съответствие с Директива 88/388/EEC,да се използват в и върху хранителни продукти, продавани на техните територии. Тези 2800 вещества бяха обединени от Комисията в регистър. Ароматизантите са разделени в 48 химични групи и EFSA оценява поотделно всяка група, насочвайки се към въздействието на всеки ароматизант върху човешкото здраве. Сред ароматизантите, вписани в регистъра, има много вещества, естествено присъстващи в продукти от животински и растителен произход, както и изкуствени ароматизанти.
За да се потвърди, че използването им е безопасно, EFSA разглежда нива на прием, абсорбция, метаболизъм и токсичност на отделните вещества в човешкия организъм. При извършването на тези оценки, EFSA откри липсващи данни в някои случаи и изисква допълнителна информация. Видът на липсващите данни варира от обем на производство до информация за токсичността, което може да наложи допълнителни изследвания и тестове in vitro and in vivo. Така че, тези данни са необходими за потвърждаване, че тези вещества са безопасни, когато се използват като ароматизанти.
Наскоро за едно вещество, 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен), се доказа потенциална генотоксичност и канцерогенни свойства при опитни животни. Имайки пред вид наличните данни за възможни рискове,EFSA установи, че изопренът не трябва да се подлага на по-нататъшна оценка и трябва да се изтегли от пазара.От началото на оценката EFSA е одобрил около 70 становища за ароматизанти за храни. EFSA има за цел да завърши повечето оценки на веществата от регистъра, за които има адекватни данни до средата на 2009.

Архив