17-03-2015


 

Тъй като съдържанието на уран в минералните води в Европа се регулира от различни законодателства и поради химичната му токсичност, от EFSA е изискано становище относно допустимия дневен прием, който не би причинил риск за здравето на потребителите, както и извършване на оценка на експозицията на уран в храни и води.

 

Уранът е естествено срещан радиоактивен елемент който може да присъства във водата, въздуха, храната и фуражите в различни концентрации вследствие на отделянето му от природните залежи в скалите и в резултат на антропогенни дейности.

 

През юни 2008г. Панелът на EFSA по замърсители в хранителната верига отправи специална покана към избрани страни, за които е известно, че имат наличие на уран. Данни за концентрациите на уран в проби води и храни бяха получени от Франция, Германия, Унгария, Италия, Португалия, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство. Средните концентрации в питейни и бутилирани води варираха в голям диапазон в различните държави. Само една от страните предостави данни за храни, така че тези данни са много по-малко представителни.

 

Бяха проучени няколко сценария за експозицията на възрастни хора в Европа. Сценарият за експозиция на малките деца включваше средна и висока концентрация в детската формула, преобразувана със средни или високи нива на уран в бутилирана и питейна вода.

 

Почти целият уран, който се поглъща, се изчиства от организма. Около една трета от абсорбирания уран се задържа в тялото, в началото в бъбреците и черния дроб, след което се преразпределя в костите. Колкото  по-голяма е разтворимостта на съставките на урана, толкова по.висока е тяхната токсичност, особено за бъбреците. Уранът може също така да има странични ефекти за репродукцията и развитието, да доведе до забавяне на растежа на костите, и да причини невротоксичност.

 

Световната здравна организация (СЗО) е утвърдила допустим дневен прием от 0,6 µg/kg телесна маса на ден. Прегледът на данните установи, че не е необходимо този допустим дневен прием, определен от СЗО, да се променя, защото няма нови научни данни. Използвайки индивидуалните стойности от краткага база данни за консумация на храни в Европа на EFSA, Панелът установи при оценката, че експозицията на възрастното население като цяло е далеч под допустимия дневен прием. Дори за местните общини с доставяна питейна вода с висока концентрация на уран Панелът установи, че тяхната експозиция е близо до, но все още под допустимия дневен прием.

 

Оценката на експозицията за малки деца, хранени по детската формула, преобразувана за вода с високо съдържание на уран, комбинирана с цифри за средна или ниска консумация от детската формула, установи, че експозицията може да достигне стойност, три пъти по-висока от тази на възрастните на основата на телесната маса. Въз основа на това заключението на Панела е, че такава експозиция при малките деца трябва да бъде избягвана.

Архив