17-03-2015

EFSA представя за своето електронно издание: EFSA Journal1

EFSA explains its online journal EFSA Journal
http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

Списанието на EFSA (EFSA Journal) е научно издание, което е със свободен достъп, безплатно и достъпно по електронен път. В него се публикуват научните материали на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), които са и основен елемент за извършване на оценка на риска по цялата хранителна верига в Европейския съюз. Разнообразните публикации включват оценка на риска по отношение на храни и фуражи, хранене, здравеопазване на животните и хуманно отношение, растително здраве и продукти за растителна защита. Списанието е един от начините за разпространение на научната дейност на EFSA.

ЕФСА издава 8 вида публикации. Три от тях се издават от Научния комитет: 1. Становище на Научния комитет; 2. Изявление на Научния комитет; 3. Ръководство на Научния комитет.

Към групата на други научни публикации на ЕФСА спадат: 1. Изявление на ЕФСА; 2. Ръководство на ЕФСА; 3. Изводи за състоянието с пестицидите; 4. Поискано становище; 5. Научен доклад на ЕФСА.
Всеки който се интересува в някоя от областите на безопасност на храните може да се абонира за три вида публикации на ЕФСА:
  1. Table of contents (TOC) за публикациите през последния месец- http://www.efsa.europa.eu/newsletters.htm
  2. RSS feed за последни новини от ЕФСА- http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal/rss
  3. Email alerts- за нововъзникващи проблеми с храните- http://www.efsa.europa.eu/en/news/efsajournal/htm
Наскоро EFSA разпространи няколко видеоматериала, които са специално посветени на нейното списание. Видеоматериалите могат да бъдат открити на следните линкове:
____________________________________________________________________________
1Информация за случая на английски език може да бъде открита на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/factsheetej.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=all&utm_campaign=aih


Изготвил:
Д-р Донка Попова
17.12.2013г.

Архив