17-03-2015

10 юни 2010 г.

EFSA публикува научно становище за възможните ефекти върху общественото здраве, здравето на животните и околната среда от по-нататъшното разпространение на плевели от рода Ambrosia (включително Ambrosia artemisiifolia – пелинолистна амброзия) в Европейския съюз. По искане на Европейската комисия становището обръща особено внимание на ролята на храните за животни, по-специално семена за птици, в подпомагането на разпространението на плевелите.

Основните заключения на становището са:

  • При хора основните неблагоприятни здравни ефекти, причинени от растенията Ambrosia са алергични симптоми – хрема, конюнктивит и астма – причинявани от вдишването на полена. По-рядка последица са кожните и хранителните алергии. Растенията Ambrosia могат да причинят на хората чувствителност към други алергени.
     
  • Има известни доказателства, че животни, по-специално коне, могат да бъдат алергични към полен от Ambrosia.
     
  • Няма преки доказателства, че Ambrosia може да доведе до изчезване на други растителни видове. Има, обаче, индикации, че Ambrosia artemisiifolia може да бъде много инвазивна в някои места, така че са необходими по-нататъшни екологични изследвания.
     
  • Семената за дивите и декоративните птици често съдържат значителни количества семена от Ambrosia и могат да играят важна роля при появата на растения Ambrosia в досега незасегнати области. За разлика от това, приносът на продаваните фуражи за животни към разпространението на Ambrosia е незначителен, тъй като семената се унищожават по време на преработката.

Ambrosia artemisiifolia се намира най-често на бунища и земеделски земи. Тя може да се разпространява по естествен път или да се транспортира чрез животни (например чрез птичи изпражнения), или чрез човешки дейности (например транспорт или движение на замърсена почва).

Процедурите за почистване могат да намалят степента на замърсяване на семената за птици със семена на Ambrosia. За да се подпомогне ограничаването на разпространението на растенията Ambrosia, становището препоръчва разработването на такива техники за всички семена, използвани в храни за птици.

Становището отбелязва, обаче, че от наличната информация не може да се определи относителното значение на храните за птици в сравнение с другите пътища на разпространение.

За повече информация:

Архив