17-03-2015

EFSA проведе спешни консултации за растителната бактерия Xylella fastidiosa
EFSA issues urgent advice on plant bacteria Xylella fastidiosa
EFSA: News story
26 November 2013
Xylella fastidiosa е била идентифициран за пръв път в Европейския съюз в региона на Пулия в Южна Италия, където е засегнала 8000 хектара маслинови дървета. Доказано е, че преносители на бактерията се явяват някои видове смучещи насекоми, които смучейки сок от разпространяват заразата и върху здрави растения. Освен в маслиновото дърво бактерията може да бъде открита и в други растения, включително бадем, праскова, слива, кайсия, лози, цитрусови плодове, слънчоглед, кафе, както и дъб, бряст, гинко билоба и др. Важно е да се отбележи, че растенията могат да са преносители на бактерията, без да показват признаци на заболяване. X. fastidiosa е контролиран карантинен вид в Европейския съюз (ЕС), чието въвеждане и разпространение в държавите-членки е забранено.
Поради нововъзникналото огнище в Италия, Европейската комисия поиска от EFSA да предостави становище за мерките за предотвратяване разпространението на бактерията, да определи списъка с растенията гостоприемници, да определи различните начини, по които заразените растителни видове и векторни насекоми могат да навлязат в ЕС.
Експертите от панела „Здраве на растенията“ към EFSA са заключили, че X. fastidiosa има много широк спектър от растения гостоприемници в ЕС, както и местни диви видове разпространени в Европа. Освен това, има голям брой други видове, които потенциално биха могли да бъдат заразени от бактерията, но никога не са били изложени на зараза, което прави още по-трудно установяването на вероятното въздействие.
Тъй като единствения начин на разпространение на X. fastidiosa са векторните смучещи насекоми, за които се знае, че могат да прелитат на къси разстояния до 100 метра, EFSA прави извода, че движението на заразени растения предназначени за засаждане е най-ефикасният начин за разпространението на X. Fastidiosa на дълги разстояния. В допълнение, пренасянето на насекомите-вектори заедно с растителните
пратки е също е идентифициран, като възможен риск за разширяване на ареала на разпространение. Следователно основният източник на разпространение на X. fastidiosa в ЕС е търговията и след това движението на растения, предназначени за засаждане.
Няма данни за успешно извеждане на борбата с вече заразено растение с X. Fastidiosa. Ето защо EFSA препоръчва превантивни методи и стратегии за ограничаване на разпространението, като следва фокуса да се насочи върху два основни пътя на заразяване - растения предназначени за засаждане и заразени насекоми в растителните пратки.
Изготвил: Антон Величков
28.11.2013 г.

Архив