17-03-2015

EFSA публикува втора серия от становища по списък от „общофункционални” здравни претенции, обобщени от страните членки и Европейската комисия. Научните експерти от Панела на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) оцениха всички налични научни данни, подадени за обосновка на 416-те здравни претенции. Тези становища бяха изпратени на Европейската комисия и страните членки, които еднозначно ще решат дали да одобрят или отхвърлят тези претенции.

Оценките на Панела NDA бяха положителни, когато в подкрепа на дадената претенция имаше достатъчни научни доказателства, такива като данни, отнасящи се до витамини и минерали. Експертите издадоха неблагоприятни становища за повечето претенции от втората серия поради незадоволителното качество на информацията, предоставена на EFSA, включително:

  • Липса на информация за идентифициране на веществото, за което се отнася претенцията, например „пробиотици”;
  • Липса на доказателства, за съобщаваният ефект е действително благоприятен за поддържане или подобряване на функциите на тялото (например храна с „антиоксидантни свойства”);
  • Липса на изследвания върху хора с достоверни мерки за обявения здравен ефект.

Това е втората серия от становища по „общофункционални” здравни претенции и Панелът продължава работата си по оставащите по списъка претенции. Този етапен подход беше възприет поради много големия брой претенции, получени за оценка и изискването за EFSA да публикува становището скоро след приемането му, за да се осигури прозрачност. При извършването на тази дейност EFSA комбинира подобни претенции (например по вещество и/или полза), за да осигури последователни становища.

EFSA работи редовно с ключовите играчи и е наясно с важността от изясняване на процеса, по който Панелът NDA оценява претенциите. Създаден е обобщаващ документ, който описва как EFSA следва последователни процедури за оценка на здравни претенции по Член 13.1, включително използването на единни критерии за обосновка на претенциите и характеризирането на храните. Документът (актуализиран на 17 ноември 2009 г.) може да бъде намерен на адрес:

EFSA очаква да завърши работата си до 2011 г. в зависимост от окончателния брой получени претенции. EFSA работи заедно с Европейската комисия за определяне на по-точен график за завършване на работата, вземайки пред вид и всички претенции, получени допълнително за оценка.

За повече информация, моля, посетете адрес:

Архив