17-03-2015

Работната група на EFSA, създадена за координиране на изследванията за проследяване на възможния източник на взривовете в Германия и Франция с E. coli O104:H4 заключи, че една партида семена от сминдух, внесени от Египет и използвана за производство на кълнове е най-вероятната връзка между двата взрива. Не може, обаче да се изключи, че отговорност могат да носят и други партиди сминдух, внесени от Египет през периода 2009-2011. Въз основа на тези находки EFSA препоръчва на Европейската комисия да се направят всички усилия за превенция на по-нататъшна експозиция на консуматорите на заподозрените семена и да се извърши по-нататъшно проследяване във всички страни, които може да са получили семена от съответните партиди. В този контекст EFSA продължава да съветва консуматорите да не отглеждат кълнове за собствена консумация и да не ядат кълнове или покълнали семена без да са подходящо сготвени.

В отговор на спешно искане от Европейската комисия по отношение на текущите взривове на шига токсин продуциращи Escherichia coli (STEC), серотип O104:H4, EFSA създаде работна група на 26 юни 2011 за осигуряване на незабавна научна помощ. Учените от EFSA работиха заедно със служители и експерти от Европейската комисия, релевантните страни членки на ЕС, Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC), Световната здравна организация (WHO) и Организацията за храни и земеделие (FAO).

От май 2011 г. взрив на шига токсин продуциращи Escherichia coli (STEC) продължава в Германия, въпреки, че броят на новите случаи намалява бързо. На 24 юни 2011 френските власти докладваха за взрив на E. coli в региона на Бордо. От началото на тези взривове има много пациенти с кървава диария, причинена от STEC и необичайно много от тях са развили хемолитично-уремичен синдром (HUS). Понастоящем взривът на E. coli O104:H4 е причинил смъртта на 48 души в Германия и на един в Швеция. Общият брой случаи, съобщени в ЕС, Норвегия и Швейцария възлиза на 4178.

Анализът на информацията от френския и германския взрив води до заключението, че вносна партида семена от сминдух, използвана за отглеждане на кълнове, внесена от Египет от немски вносител, е най-вероятната връзка, но могат да бъдат подозирани и други партиди. Докладът очертава, че негативните резултати от микробиологичните изследвания на семена не могат да се интерпретират като доказателство, че партидата не е замърсена със STEC.

В светлината на находките от продължаващото проучване и заключенията от обратното проследяване, водещи до семена от сминдух като най-вероятна връзка между френския и немския взрив, EFSA счита, че предишните му съвети, издадени съвместно с ECDC на 29 юни по отношение на защитата на консуматорите остава в сила. Тъй като семената, продавани за отглеждане на кълнове често се продават като смес от семена и не може да се изключи кръстосано замърсяване, важно е консуматорите да бъдат съветвани да не отглеждат кълнове за собствена консумация и да не ядат кълнове или покълнали семена, ако не са подходящо сготвени. Този съвет ще се преразглежда в светлината на развитието на изследванията.

В писмо до Европейската комисия EFSA очертава главните заключения на доклада си и идентифицира няколко препоръки, свързани с предотвратяване на възможна експозиция на консуматорите на заподозрените семена, както и ценността на провеждане на оценка на риска при производството и обработката на кълнове в светлината на по-нататъшно опазване на общественото здраве.

Данните, събрани от различни страни членки даде възможност за изследване на връзката между доставчици на семена, дистрибутори и производители на кълнове и реципиентите на семена и кълнове. Тези връзки са проектирани в дистрибутивни мрежи, за да се покаже сложността им и броя на участващите фирми. Първоначалният интерес и фокус на тази работа е идентифицирането на общи връзки между клъстерите на случаи с хора и източника на заподозрените семена.

Архив