17-03-2015

Изследването на EFSA за Salmonella в заклани прасета в целия ЕС през 2006-2007 откри Salmonella средно в едно на всеки десет прасета, заклани за човешка консумация. Според този отчет Salmonella в прасетата варира от 0% до 29% в различните страни членки

Измежду всички открити видове Salmonella, Salmonella Typhimurium и Salmonella Derby (два общи вида Salmonella, открити при случаи с инфекции у хора) бяха открити съответно в 4.7% and 2.1% от прасетата, заклани за човешка консумация. Освен Salmonella Typhimurium и Salmonella Derby, някои държави отчетоха също и високи нива на други видове Salmonella.

Тези резултати ще помогнат на Европейската комисия да постави цели за намаляване на Salmonella в прасета в целия ЕС.

Salmonella е втората по величина причина за заболявания, свързани с храната у европейците – около 160649 души са страдали от инфекция със Salmonella през 2006 (около 35 на 100000).

Изследването на закланите прасета в участвалите 25 страни членки се основаваше на рандомизирана извадка, изтеглена от кланици, представляваща 80% от прасетата, заклани във всяка страна членка.

EFSA вече е публикувал серия от други изследвания за Salmonella в птици (виж по-долу). В бъдеще EFSA ще публикува по-нататъшни изследвания за Salmonella и Campylobacter в животински популации и в храни.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178713190037.htm

Архив