12-03-2020

EFSA следи отблизо ситуацията по отношение на огнищата на коронавирусна инфекция (COVID-19), която засегна голям брой страни по целия свят. В тази връзка EFSA публикува информация, че към момента няма доказателства, че храната е вероятен източник или възможен път на предаване на вируса COVID-19, която е достъпна на електронната страница на EFSA – https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив