17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните публикува научна консултация за органите по храните за това как да оценяват безопасността на растителни продукти и препарати, предназначени за използване в хранителни добавки. Работата, предприета по собствена инициатива на EFSA, ще помогне и на производителите на храни в разглеждането на безопасността на съставките, които те могат да използват в продуктите си.


Становището на Научния комитет на EFSA специфицира какви данни са необходими за извършване на такива оценки ба безопасността. То предлага и двуетапен научен подход в зависимост от настоящото ниво на познание за дадено растение и веществото (веществата), което то съдържа. Това отбелязва приключването на 5-годишен проект на EFSA, който включваше обществена консултация, за да се подпомогне базата, на която се оценява безопасността на продуктите на растителна основа, най-често срещани на пазара.

Виторио Силано, председател на Научния комитет, обясни: “Въпреки че много растителни продукти се използват отдавна в Европа, за някои от тях не могат да се изключат съмненията за безопасност. Оценяващите риска от страните членки на ЕС осъзнаха важността за общественото здраве на този проблем и работиха заедно с експертите на EFSA за разработване на тази научна рамка, която дава възможност за систематично и ефективно оценяване на безопасността на растителните съставки.”

Ръководството дава и набор от критерии за подпомагане на приоритизирането на оценката на безопасността на използваните растителни съставки. Отчетът, разработен от работна група от експерти, част определени от EFSA и други, определени от националните органи, дава примери, обясняващи как предложеният подход може да се прилага при различни обстоятелства.

Работейки заедно със страните членки на ЕС, EFSA обобщи наличната информация за много растителни продукти, за които има данни, че съдържат вещества, които могат да бъдат обект на загриженост за здравето, когато са използвани в храни или хранителни добавки. Този компендиум, който ще се обновява редовно, е предназначен за подпомагане на производителите и органите по безопасност на храните, като очертава възможни проблеми с безопасността, които могат да се нуждаят от по-нататъшно разглеждане.

EFSA
ще проведе конференция в Атина през ноември, за да представи работата, извършена по този проблем до тук и да обсъди възможното по-нататъшно развитие със страните членки на ЕС и други ключови играчи.

За подробности посетете адресите:

 

Архив