17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните публикува насоки за индустрията по отношение на подаване на молби за оценка на безопасността на активни и интелигентни вещества в материали, предназначени за контакт с храни.

В общи линии, активните материали за контакт с храни поглъщат или освобождават вещества, за да се запази или подобри състоянието на опакованата храна или за да се удължи срока й на съхранение. Интелигентните материали за контакт с храни следят състоянието на опакованата храна или окръжаващата я среда, осигурявайки информация за преснотата на храната.

Регламент (ЕС) 450/2009 (вижте на адрес:
Regulation (EC) n° 450/2009) определя процес за разрешаване на използването на нови активни или интелигентни вещества в материали за контакт с храни. Законодателството предвижда производителите, които искат подобно разрешение, да подават първо заявление за оценка на съответното (ите) вещество (а) в EFSA.

Насоките определят аспектите, които
EFSA ще вземе пред вид при оценката на безопасността на активни или интелигентни вещества – например токсикологичните им свойства и степента, до която те самите или продуктите от разпада им могат да преминат в храните.

Документът определя и видовете данни, които са необходими на
EFSA за извършване на оценката на безопасността, такива като информация за физичните и химичните характеристики на веществата, как се произвеждат, както и употребата, за която са предназначени.

Насоките бяха приети от експертния панел на EFSA по материали за контакт с храни, CEF Панела, на 21 юли след обществена консултация.

За повече информация:

Guidelines on submission of a dossier for safety evaluation by the EFSA of active or intelligent substances present in active and intelligent materials and articles intended to come into contact with food

Архив