05-07-2021

На 30 юни в EFSA Journal е публикуван научен доклад на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) на тема: „Употреба на антимикробни средства и наличие на антимикробна резистентност при бактерии, изолирани от хора и животни“ (“Antimicrobial consumption and resistance in bacteria from humans and animals”).

Основните акценти в доклада са следните:

  • Употребата на антибиотици е намаляла и сега е по-ниска при селскостопанските животни, отколкото при хората;
  • Значителният спад в употребата на антибиотици при селскостопанските животни, доказва, че мерките, предприети на национално ниво за намаляване на употребата, са ефективни;
  • Картината в ЕС е разнообразна - ситуацията варира значително в зависимост от държавата и от класа антибиотиците. Например аминопеницилините, цефалоспорините от трето и четвърто поколение и хинолоните се използват повече при хората, отколкото при селскостопанските животни, докато полимиксините (колистин) и тетрациклините се използват повече при животните, отколкото при хората.

Новината, свързана с настоящия доклад, е публикувана на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/use-antibiotics-animals-decreasing?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=publication+of+report+-+20210630_170230&utm_term=https%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fnews%2fuse-antibiotics-animals-decreasing&utm_id=88748&sfmc_id=10710700 ,

а пълния текст на доклада може да откриете на следния линк: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6712?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=publication+of+report+-+20210630_170230&utm_term=https%3a%2f%2fefsa.onlinelibrary.wiley.com%2fdoi%2fepdf%2f10.2903%2fj.efsa.2021.6712&utm_id=88748&sfmc_id=10710700

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив