21-01-2019

EFSA публикува нов подход при комуникация на несигурността при научните изследвания, с което цели да помогне на страните, ангажирани с комуникация да повишат прозрачността при изготвянето и разпространението на нейните научни материали.

 Повече информация можете да намерите на следния линк  https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190116.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив