17-03-2015


Експерти от Панела на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) представиха нова информация за работата си по здравни претенции пред повече от 400 участници в техническо съвещание, организирано в Парма. Целта на съвещанието беше двустранна: 1) да се обмени информация за текущото състояние на оценките на EFSA за здравни претенции и 2) да се обменят виждания с експерти от производителите на храни и напитки, страните членки и Европейската комисия.
Откривайки съвещанието Изпълнителният директор на EFSA Катрин Геслен-Ланеел потвърди готовността на EFSA да изгражда доверието на потребителите и подкрепата на иновациите чрез стабилна наука: “Диалогът е ключът. Осигурявайки споделено разбиране на изискваните научни доказателства, работата, която сме извършили досега ще подкрепи работата на индустрията чрез подпомагане на определянето на бъдещи насоки за изследвания и иновации.”
Професор Албърт Флин, Председател на Панел NDA на EFSA, каза: “Днес сме тук, за да предоставим допълнително ръководство за участниците в процеса на разрешаване на здравни претенции. Нашите обсъждания със заявителите и страните членки за пътищата за подобряване на диалога между нас и по-нататъшно изясняване на вида и нивото на доказателствата, необходими за обосноваване на претенции ще бъдат от полза за общата ефикасност на процеса на оценка от EFSA.”
EFSA ще продължи диалога си с ключовите играчи чрез он-лайн консултации и технически семинари за осигуряване на допълнително ръководство за заявителите в избрани области, като стомашночревната и имунната функция, антиоксиданти, засищане, психични функции. EFSA ще започне със семинар по стомашночревни и имунни претенции, който ще се проведе преди края на 2010 г. EFSA ще актуализира и обобщаващия документ по претенциите за заявителите в светлината на дискусиите на съвещанието и получените коментари. Актуализираният документ ще бъде публикуван на страницата на EFSA в близките месеци.
На днешното съвещание участниците обсъдиха различни аспекти на процеса, такива като: как Панелът оценява и документира дали претенцията е обоснована; какви данни и изследвания се считат за подходящи; и какви полезни физиологични ефекти и рискови фактори се разглеждат за претенции за намаляване на риска. На участниците беше представен и прогресът, направен до момента в прилагането на Регламента по хранителни и здравни претенции.

  Преди съвещанието на страницата си EFSA публикува обобщаващ документ за ключовите играчи за оценката на здравни претенции по Член 13.1, 13.5 и 14. Участниците бяха помолени да коментират документа преди съвещанието. Той послужи за основа за дискусии и разяснения по време на съвещанието.
Продължаващ диалог с ключовите играчи
Днешното съвещание се гради на предишни консултации с ключовите играчи и страните членки. По-специално, в светлината на опита, натрупан при оценките на здравни претенции, през 2009 г. EFSA даде консултации и организира две съвещания с ключовите играчи и партньори. За заявления за здравни претенции (по Член 14 и 13.5) EFSA даде допълнителни консултации за заявителите под формата на документ с често задавани въпроси (FAQ). Проектът за този документ беше подложен на обществена консултация и обсъден на съвещание със заявителите през юни 2009 г. След завършването му той беше публикуван през септември 2009 г. През октомври 2009 г. EFSA проведе съвещание със страните членки и Европейската комисия, за да им даде нова информация за оценките на Органа по здравни претенции според Член 13.1. До момента EFSA беше подготвил проект за обобщаващ документ, който беше обсъден на съвещанието, след това беше актуализиран и публикуван през декември 2009 г.


Архив