19-01-2018

Във връзка с второто издание на стипендиантската програма на EFSA - EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme), бихме желали да Ви уведомим, че EFSA удължава срока за кандидатстване по първата покана от програмата, а именно:

 Кандидатстване като организация-домакин по Програмата на EFSA – EU FORA  - GP/EFSA/AFSCO/2017/08 - Selection of hosting sites for EFSA’s European food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme

  • Поканата за представяне на предложения е насочена към организациите, включени в списъка на EFSA по чл.36 от Регламент (ЕО) № 178/2002, достъпен на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf;
  • Допълнителна информация за поканата и необходимите документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/171027
  • Краен срок за кандидатстване от заинтересованите организации в ДЧ: 22 декември 2017 г., нов срок – 31 януари 2018г.

 Напомняме, че по втората покана от програмата за набиране на кандидати стипендианти, крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2018г. Допълнителна информация за поканата и необходимите изисквания към кандидатите са достъпни на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/fellowship/call-for-expression-of-interest.

  Информация за стипендиантската програма ЕС-ФОРА на EFSA може да бъде открита също и на електронната страница на Българския контактен център на EFSA - http://www.focalpointbg.com/?news_item=860.

 Екипът на Българския контактен център на EFSA Ви приканва да разпространите тази покана сред възможно най-голям брой потенциални заинтересовани кандидати и научни организации!

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив