17-03-2015

26 май 2011

От основаването си EFSA осигурява съвети за Европейската комисия при четири случая, свързани с безопасността на изкуствения подсладител аспартам. Всеки път Органът преразглежда необходимостта от ново оценяване на работата по аспартама, извършена до момента от Научния комитет по храните (SCF). Ако е било намерено ново доказателство, което би накарало експертния Панел на EFSA за преразглеждане на безопасността на аспартама, е щяла незабавно да бъде инициирана преоценка.

През май 2011 EFSA беше помолена от Комисията да извърши пълна преоценка на безопасността на аспартама, която да бъде готова през 2012 г. Предварително планиран за завършване през 2020 г., прегледът на този индивидуален подсладител е част от систематичната оценка на всички разрешени добавки към храни в Европейския съюз.

EFSA прие задачата за преоценка на аспартама, налагайки необходимостта от обществена покана за нови данни, както и задълбочен литературен обзор. Освен това Органът ще бъде в тясна връзка с Френската агенция за безопасност на храни, околна среда и здраве и безопасност при работа (ANSES) в тяхната работа по оценка на хранителния риск/ползите от подсладителите.

Допълнителна информация за обществената покана за нови данни ще бъде публикувана на страницата на EFSA.

 

Архив