25-10-2022

На 30.11.2022 г. (15.00-17.00 ЦЕВ) ще се проведе онлайн събитие, организирано от Европейския орган по безопасност на храните, съвместно с партниращи агенции на ЕС, на тема: EU AI Talk – Live Edition.

 

Повече информация, както и програмата на събитието, можете да намерите тук: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2022-10/EU-AI-Live-Talk-event-programme.pdf.

 

Темата на събитието е с фокус потенциала и ролята на изкуствения интелект (ИИ) в рамките на публичния сектор, с акцент върху европейските агенции. Идеята е да се съберат заедно различни участници от екосистемата, за да обсъди нарастващото значение на ИИ през последните години.

 

Конкретните цели са:

  • Поставяне на сценария и представяне на виртуалната общност на ИИ на ЕС;
  • Подобряване на разбирането за нарастващото значение на ИИ в европейския публичен сектор и неговото въздействие върху европейските агенции;
  • Подобряване на разбирането за това как различните участници могат да си помагат взаимно при приемането и използването на ИИ;
  • Подобряване на разбирането за това как различните участници могат да си сътрудничат за справяне със съвременните предизвикателства, свързани с ИИ;
  • Подобряване на разбирането за пречките, които възпрепятстват по-тясното сътрудничество и по-нататъшното прилагане на ИИ;
  • Вдъхновяване на участниците да бъдат част от бъдещи съвместни разработки.

 

Краен срок за регистрация за участие: 23.11.2022 г., на следния линк: EU AI Talk – Live edition | EFSA (europa.eu)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив