27-10-2023

EFSA организира събитие EU AI Virtual Community – EU AI Talk / Live edition #2, което ще се проведе онлайн на 22 ноември от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Събитието ще се фокусира върху изкуствения интелект (ИИ) и езиковите модели в европейския публичен сектор и ще има за цел да предложи цялостно разбиране на тези технологии и да обсъди пътищата за отговорно приемане.

EU AI Virtual Community – EU AI Talk | Live edition #2 е предназначено за всеки, който се интересува от изкуствения интелект и неговата роля в публичния сектор на Европейския съюз – членовете на виртуалната общност на ИИ на ЕС, университети, неправителствени организации, частни компании, публични органи и др., както и за широката общественост.

По-подробна информация за събитието може да откриете на:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/eu-ai-virtual-community-eu-ai-talk-live-edition-2

Крайният срок за регистрация е 17 ноември (12:00 ч. CET):

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/569/eu-ai-talk-live-edition-ii-2023

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив