19-11-2021

EFSA обяви покана за кандидатсване в рамките на поредното издание на   стипендиантската си програма EU-FORA 2.0 (European Food Risk Assessment Fellowship Programme), за периода 2022-2023 г.

Обръщаме внимание, че EFSA въвежда редица подобрения в начина на управление на програмата, с цел да се улесни участието на организации от по-голям брой държави-членки и да се подобри цялостният процес на кандидатстване.

В настоящото издание на EU-FORA ще се кандидатсва в консорциум от 2 организации по чл. 36 от две различни държави-членки на ЕС, като посрещащите/обучаващите организации (Hosting sites) и стипендиантите, ще бъдат избрани в рамките на една и съща покана – едната организация ще е водеща в консорциума и ще има ангажимент да определи стипендиант (до 2-ма души от организация) с подходящ профил, докато втората организация ще бъде партнираща, приемаща организация (hosting site), в която ще се провежда обучението.

Подробна информация относно процедурата, правилата и изискванията за кандидатстване, както и съответните срокове можете да намерите в приложения документ, както и на електронната страница на EFSA, тук: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-and-fellows-efsas-european-food-risk

Поканата е комбинирана, в 2 направления:

  • кандидатсване като приемаща страна (обучителна организация) и
  • кандидатсване като стипендиант

Можете да заявите своите кандидатури в срок до 18.03.2022 г., 01.04.2022г., 16.05.2022 г.!

***

 За Ваша информация, стипендиантската програма EU-FORA 2.0 е ключова инициатива на EFSA, която има за цел изграждане на капацитет в ЕС за провеждане на научна оценка на риска и е насочена към млади учени и кандидати, в ранните етапи на тяхната  кариера от страни от ЕС и ЕАСТ (Европейската асоциация за свободна търговия), като дава възможност да разширят своите знания и практически опит в областта на оценката на риска в сферата на безопасността на храните.

На 15 декември 2021 г. се проведе разяснителна информационна сесия (онлайн през платформата Teams) относно новите правила за кандидатстване и провеждане на програмата. Запис от събитието можете да изгледате във видеото по-долу или на следния линк: GP/EFSA/ENCO/2021/01 - Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme | EFSA (europa.eu)

Разчитаме на Вашето съдействие да разпространите тази покана сред възможно по-широк кръг от заинтересовани служители във Вашите организации.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив