10-11-2023

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) обяви покана за участие в новото издание на стипендиантската програма на - EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme), за периода 2024-2025 г.

Поканата е публикувана като електронен Грант (e-grant) – EUBA-EFSA-2023-ENREL-01: Selection of hosting sites and fellows for EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme | EFSA (europa.eu).

Общата стойност на Гранта е 55 000 Евро.

Стипендиантската програма EU-FORA е ключова инициатива на ЕОБХ, която има за цел изграждане на капацитет за провеждане на научна оценка на риска за безопасността на храните на ниво ЕС.

Насочена е към млади учени от държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия. Програмата ще стартира през септември 2024 г. и е с продължителност 1 година, като участието е в по-голямата си част дистанционно.

Кандидатстването се извършва от консорциум от 2 партниращи организации от списъка на ЕОБХ по чл. 36,  от две различни държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия, както следва:

(1) приемаща/обучаваща организация (hosting site) и

(2) организация, изпращаща стипендианта (fellow).

Една и съща организация може да кандидатства едновременно и в двете направления – т.е. като приемаща/обучаваща организация (hosting site) и като организация, изпращаща стипендианта (fellow), в различни консорциуми.

От поканата могат да се възползват организации от списъка на ЕОБХ по чл. 36 от регламент 178/2002: Competent organisations in Member States | EFSA (europa.eu)

Краен срок за кандидатстване: 14 март 26 март 2024 г., на следния линк: EU-FORA – The European Food Risk Assessment Fellowship Programme | EFSA (europa.eu)

Повече информация относно процедурата и изискванията за кандидатстване на електронната страница на ЕОБХ, тук: EU-FORA – The European Food Risk Assessment Fellowship Programme | EFSA (europa.eu), включително инструкции за кандидатстване през Портала на ЕС за финансиране и търгове.

 

 

      EU-FORA-in-a-nutshell.pdf                   

    EU-FORA-steps-timelines-2022-2023.pdf

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив