15-11-2022

Европейският орган по безопасност на храните обявявя покана за участие в новото издание на стипендиантската програма EU-FORA (European Food Risk Assessment Fellowship Programme), за периода 2023-2024 г.

Поканата е публикувана като електронен Грант (e-grant).

Стипендиантската програма EU-FORA е ключова инициатива на ЕОБХ, която има за цел изграждане на капацитет за провеждане на научна оценка на риска за безопасността на храните на ниво ЕС, както и да стимулира участието на държавите-членки (ДЧ) в работата по оценка на риска, с крайната цел изграждане на общ подход в ЕС за оценка на риска.

Насочена е към млади учени и кандидати, в ранните етапи на тяхното кариерно развитие от държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия.

Настоящото издание на EU-FORA предвижда кандидатстване в консорциум, съставени от 2 партниращи организации от списъка на ЕОБХ по чл. 36,  от две различни държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия, както следва:

(1) приемаща/обучаваща организация (hosting site) и

(2) организация, изпрщаща стипендианта (fellow).

Една и съща организация може да кандидатства едновременно и в двете направления – т.е. като приемаща/обучаваща организация (hosting site) и като организация, изпрщаща стипендианта (fellow), в различни консорциуми.

Приемащата/обучаваща организация е водеща в консорциума и има ангажимент да изготви работна програма по конкретна тематика, както и носи отговорност за финансирането (стойността на Гранта е € 55,000).

Максималният брой стипендианти, които могат да се обучават по една програма е 3.

Обучението на стипендиантите ще се осъществява предимно дистанционно (престоят на място, в приемащата организация, е ограничен до 3 – 5 месеца), като те следва да останат на постоянна работа в своята организация за целия период на стажа.

От поканата могат да се възползват организации от списъка на ЕОБХ по чл. 36 от регламент 178/2002: Competent organisations in Member States | EFSA (europa.eu)

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2023 г. 22 март 2023 г., на следния линк: EU-FORA – The European Food Risk Assessment Fellowship Programme | EFSA (europa.eu)

Подробна информация относно процедурата и изискванията за кандидатстване, можете да намерите в приложения документ, както и на електронната страница на ЕОБХ, тук: EUBA-EFSA-2022-ENREL-02: Selection of hosting sites and fellows for EU-FORA Risk Assessment Fellowship Programme | EFSA (europa.eu), включително инструкции за кандидатстване през Портала на ЕС за финансиране и търгове.

За конкретни въпроси, можете да се свържете с организаторите, на следния е-mail: EU-FORA@efsa.europa.eu

 

EU-FORA 2.0 main features 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

Архив