16-05-2022

На 16-ти май 2022 г., Европейският орган по безопасност на храните стартира новото издание на кампанията #EUChooseSafeFood, в тясно сътрудничество с ДЧ и в контекста на Регламента за прозрачността (Регламент (ЕС) 2019/1381).

Кампанията има за цел изграждане и поддържане на доверие от страна на потребителите в системата за безопасност на храните на ниво ЕС и повишаване осведомеността на широката общественост относно науката, която стои зад храната, която консумираме, в уверение на това, че тя е безопасна.

Ако кампанията представлява интерес за Вас, можете да следите актуалната информация на електронна страница на кампанията, на следния линк: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив