18-03-2015

Българското дружество по хранене и диететика

обявява провеждането на
 

IX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ

 „Науката за хранене – между съмненията и доказателствата”

 

Международен дом на учените “Фр. Ж. Кюри”,

КК “Св. Константин и Елена”, гр. Варна

19–22 май 2011 г.

Официален организатор: Арбилис ООД

 

Българското дружество по хранене и диететика и Арбилис имат удоволствието да поканят нутрициолози, общопрактикуващи лекари, болнични и извънболнични специалисти на IX Национален конгрес по хранене.

Научната програма ще представи актуална информация за превантивните и лечебни аспекти в областта на храненето както за специалистите по хранене и медицинските лица, така също и за широката общественост. Убедени сме, че в рамките на конгреса участниците ще имат активен обмен на опит и знания и ползотворни научни дискусии.

Основни направления в научната програма:

·         Физиология и биохимия на храненето

·         Състав и безопасност на храните

·         Хранителна епидемиология. Хранителна политика. Съвременна диагностика на хранителения статус на населението

·         Съвременни хранителни технологии

·         Хранителни добавки

·         Функционални храни и напитки

·         Хранене при спортисти и хранене при екстремални условия

·         Нови храни и медикаменти в лечението на съвременните заболявания. Хранителна превенция и диетотерапия

·         Актуални аспекти на затлъстяването и асоциирани заболявания. Метаболитен синдром – профилактика и лечение

·         Клинично хранене – ентерално и парентерално хранене

Важни дати:

Срокове за регистрация:

 • Ранна регистрация – до 15.04.2011 г.
 • Късна регистрация – от 16.04.2011 г. до 9.05.2011 г.
 • Регистрация на място – от 19.05.2011 г.

Срок за изпращане на резюмета – до 30.03.2011 г.

 

Комитети

Председател на IX Национален конгрес по хранене проф. д-р Божидар Попов, дмн

Научен комитет:

Проф. д-р Донка Байкова, дм – МУ, София

Проф. Фани Рибарова, дб – МУ, София

Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн – МУ, София

Проф. д-р Сабина Захариева, дмн – МУ, София

Проф. д-р инж. Желязко Симов – УХТ, Пловдив

Проф. Любка Георгиева, дм – ИКХТ, София

Доц. д-р Стефка Петрова, дм – директор на НЦООЗ

Доц. д-р Даниела Попова, дм – МУ, София

Доц. д-р Евгени Стойнев, дм – НМТБ ''Цар Борис III''

Доц. д-р Мариана Маринова, дм – МУ, София

Доц. д-р Росица Еникова, дм – НЦООЗ

Доц. д-р Нина Гочева, дм – МУ, София

 

Организационен комитет :

Доц. д-р Александър Пенков, дм – МУ, София

Доц. д-р Веселка Дулева, дм – НЦООЗ

Доц. Констанца Ангелова, дм – НЦООЗ

Доц. д-р Стоянка Попова, дм – МУ, Варна

Доц. д-р Боряна Кавалджиева, дм – МУ, Варна

Гл. ас. д-р Димитър Христов – МУ, София

Д-р Светлана Кирякова – СРИОКОЗ

Ст. ас. д-р Мария Николова – МУ, София

Докторант д-р Росица Попова – МУ, София

Д-р Борислав Георгиев – УНКБ

Иван Батаклиев – Арбилис

 

За допълнителна информация:

Арбилис ООД
София 1142
бул. „Васил Левски" 58A
Тел.: 02/ 989 88 77
Факс: 02/ 950 17 16
Е-
mail: events@arbilis.com

Такси за регистрация:

 • Ранна регистрация – 70 лв.
 • Късна регистрация – 100 лв.
 • Регистрация на място – 100 лв.

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до всички научни сесии
 • Делегатски комплект
 • Най-новият брой на сп. „Наука Диететика”
 • Кафе паузи
 • Коктейл „Добре дошли”
 • Гала вечеря

www.congressBDHD2011.arbilis.com

 

Архив