18-07-2019

Контактната точка на EFSA на Република Северна Македония, съвместно с EFSA, организира конференция на тема: “Оpportunities and challenges in risk assessment process.“

Основните акценти на конференцията включват:

  • Възможности и предизвикателства в оценката н риска, които EFSA предлага;
  • Научни платформи;
  • Бъдеща ангажираност на институциите за оценка на риска, опериращи в сферата на дейност на EFSA;
  • Сътрудничество на EFSA с държавите в пред присъединителен период за членство в ЕС;
  • Възможности за работа в мрежи между държавите членки на ЕС и държавите в пред присъединителен период за членство в ЕС.

 Събитието ще се проведе на 06 септември 2019 в Скопие, Република Северна Македония и е без такса участие, а останалите разходи (пътни, дневни и разходи за настаняване) са за сметка на изпращащата организация.

 Регистрация за участие в събитието е възможна до 24 юли 2019 като се изпрати имейл до контактната точка на република Северна Македония - Svetlana Tomeska Mickova stmickova@fva.gov.mk, focalpoint@fva.gov.mk.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив