21-06-2019

Информация за предстоящ международен симпозиум на тема: Latin American Risk Assessment Symposium (LARAS) "Building-up a regional approach", които ще се проведе на 27 – 29.08.2019 г., в Монтевидео, Уругвай.

 В рамките на симпозиума ще се проведат 2 работни семинара, като основна цел на събитието е: 

  1. Подпомагане създаването и развитието на структури в Латинска Америка, свързани с оценка на риска с цел подобряване на анализа на риска в региона;
  2. Създаване на мрежи от експерти, работещи в областта на безопасността на храните в региона на Латинска Америка;
  3. Обмяна на опит и акцентиране върху значението на безопасността на храните в глобален мащаб

Програма на Симпозиума може да намерите тук.

 Работен език на срещата са английски и испански.

 Събитието е без такса участие.

Регистрацията за участие в симпозиума се извършва on-line, на следния линк: https://www.bfr-akademie.de/english/events/laras.html

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив