28-02-2019

 

Информация за предстоящо международно лятно училище на тема: „Ендокринни нарушители“, организирано от ANSES (Национална агенция по храни, околна среда и безопасни условия на труд на Франция).

 Обучението ще се проведе в периода 25 – 31 август 2019 г. в Париж, Франция и е предназначено основно за PhD студенти и научни работници, работещи в областта на ендокринните нарушители.

 Броят на участниците е ограничен до 16.

  Краен срок за кандидатстване – 30.04.2019 г.

 Такса за участие - 180 €, което включва настаняване (нощувки) и храна.

 Повече информация, в това число изисквания към кандидатите и програма на обучението са достъпни на следния линк - https://sites.google.com/view/ibps-summer-school-disruptors , както и тук.

 

 

 

Архив