13-12-2018

Oбобщения доклад на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) относно тенденциите и източниците на зоонози, зоонозни агенти и хранителни токсикоинфекции в ЕС за 2017 г. е публикуван на електронната страница на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181212.

Основните констатации в доклада са, че през 2017 г. не се наблюдават значителни колебания в броя на докладваните случаи на трите основни зоонози (кампилобактериоза, салмонелоза и листериоза) в ЕС в сравнение с 2016 г. Няма промяна в тенденциите за намаляване на случаите на и салмонелоза и кампилобактериоза в ЕС през последните години. Въпреки това кампилобактериозата и през 2017 г. остава най-често докладваната зооноза в ЕС. През последните 5 години се запазва тенденцията за увеличаване на случите на лизтериоза, включително броят на смъртните случаи при хора.

Докладът е достъпен и на уебсайта на Българския контактен център на EFSA.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив