01-10-2019

На 14-15 октомври 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия ще се проведе конференция на тема: „One Health Security“.

 Основен фокус на конференцията е прилагането на международните здравни разпоредби на ниво ЕС в рамките на стратегията „ Едно здраве“ (One Health).

 Можете да се регистрирате за участие, on line, в срок до 7 октомври 2019 г., като попълните регистрационна форма, достъпна на следния линк: https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/one-health-security-conference/registration-and-accommodation

 Конференцията е без такса участие, но предварителната регистрация е задължителна.

 Повече информация е публикувана на следния линк - https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/one-health-security-conference

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив