07-05-2024

Институтът по медицина на околната среда, Каролински Институт в сътрудничество с Партньорство за оценка на риска от химикали (PARC), предлага следният курс да се проведе през есента на 2024 г.:

„Оценка на риска за здравето от химикали – принципи и приложения“, 18-22 ноември 2024 г.

Курсът ще се проведе присъствено в Каролински Институт (Стокхолм, Швеция) с начало в 13.00 ч. на 18 ноември и ще приключи в 11.30 ч. на 22 ноември.

Събитието е предназначено за докторанти и научни работници, както и за представители на организации и институции, които използват в работата си принципите и приложенията на оценката на риска от химикали.

За обучението могат да се регистрират както членове на PARC така и външни участници, но приоритет ще бъде даден на членовете на PARC.

Обучението е без такса за участие, но всички разходи за пътуване, настаняване и дневни са за сметка на участниците.

Крайният срок за регистрация е 7 юни 2024 г.:

https://www.eu-parc.eu/events/trainings/risk-assessment/health-risk-assessment-chemicals-principles-and-applications

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив