18-03-2015

София, 04 октомври 2012г.
Институт по биология и имунология на размножаването към БАН
 
 

На 04 октомври 2012г., Центърът за оценка на риска, с любезното съдействие на Института за биология и имунология на размножаването (ИБИР), и с финансовата подкрепа на EFSA, организира V-тата Национална научна конференция на Българския фокален център на EFSA.

 
По време на конференцията бяха изложени следните презентации:
 1. Обзор на терминологията и методите за оценка на риска в областта на безопасността на храните;
 2. Защо борбата с Ехинококозата в България е обречена на неуспех;
 3. Епидемиологична оценка на норовируси в хранителните продукти;
 4. Проучване на разпространението на паразитни инвазии сред населението в България, предавани чрез контаминирани храни и води за периода 1995 – 2009;
 5. Употребата на пестициди и влиянието им върху медоносните пчели;
 6. Проучвания върху класическата чума и пестивирусните инфекции по свинете в България;
 7. Здравни претенции – нови аспекти в регулирането им в Европейския съюз;
 8. Радиационна обработка на храни – технология, законодателство, безопасност;
 9. Алергизацията към соя, соеви продукти и генно-модифицирана соя.
 10. Биомаркери за индивидуална чувствителност – ховите подходи в хранителната епидемиология;
 11. Хранителни алергени;
 12. Развитие на екологичната култура за ползата и риска по отношение на храненето с химически обработени храни като резултат от обученеито в средното училище.
 
На постерната сесия бяха представени следните теми:
 
 • Остатъчни количества ДДТ в черноморски риби;
 • Някои аспекти на кумулативната оценка на риска от пестициди в храни;
 • Анализ на риска от проникването на чуждоземни неприятели при вноса на растителен материал от ЕС в България;
 • Микроводораслите – ценна хранителна добавка;
 • Приложение на нанотехнологиите в храните;
 • Тенденции и проблеми при разпространението на амброзия в България;
 • Намаляване натрупването на радиоактивни елементи от почвата в растенията;
 • Данни от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи по отношение на материали и предмети, предназначени за контакт с храни за периода 2007 – 2011;
 • Плодовите мухи в България и борба с тях;
 • Определяне на потенциалните рискове;
 • Подобряване на здравния статус при прасенца след отбиване чрез добавка към диетата на водорасло Spirulina platensis;
 • Защитата и хуманното отношение към опитните животни като част от законодателството на ЕС.
 
От своето създаване през 2007 година, Българският фокален център към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) организира научни конференции на различни теми в сферата на безопасността на храните и здравеопазването на животните, растенията и хората. През 2012г. след създаването на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Фокалният център премина в структурата на БАБХ, респективно в Центъра за оценка на риска.

Архив