13-02-2020

EFSA обяви покана за участие в грант (проект) на тема: Entrusting support tasks in the area of Plant health Commodity risk assessment for High Risk Plants (plants for planting for ornamental purpose)” - reference: GP/EFSA/ALPHA/2020/01. Целта на тази покана е да се идентифицират организации, на които EFSA да възложи за изпълнение дейности, свързани със здравето на растенията. По-специално, тези дейности се отнасят до оценката на риска или оценка на обработката на земеделски продукти, свързани с оценяване на технически досиета за високорискови растения, изпратени от трети страни. Крайният срок за кандидатстване по поканата е до 30 април 2020г.,а  допълнителна информация за гранта, включително ръководство за апликантите и прилежаща документация са достъпни на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202001-entrusting-support-tasks-area-plant-health.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив