#EUandMyFood

Кампанията на EFSA #EUandMyFood е насочена към безопасните и питателни храни.

научи повече

Научно сътрудничество между EFSA и държавите-членки

Постигане на ефективно научно сътрудничество чрез: Добра комуникация и обмен на информация, Експертна база данни на EFSA и националния фокален център, Работа в мрежи, Член 36 от Регламент (EO) 178/2002, Събиране на данни, Консултативен съвет и фокални точки на EFSA

научи повече

Публикуван научен доклад на ЕФСА на тема „Occurrence of residues of fipronil and other acaricides in chicken eggs and poultry muscle/fat“

научи повече
#EUandMyFood
Научно сътрудничество между EFSA и държавите-членки
Публикуван научен доклад на ЕФСА на тема „Occurrence of residues of fipronil and other acaricides in chicken eggs and poultry muscle/fat“

Последни Новини