10-04-2017

На 05 април 2017г. изпълнителният директор на EFSA, д-р Бернард Урл посети България като част от инициативата на EFSA, която планира в рамките на 3 години изпълнителният директор да посети всички институции за оценка на риска в държавите членки на ЕС. В периода 4-6 април 2017 г. изпълнителният директор на EFSA, д-р Бернард Урл, посети България, като част от обиколката си в държавите членки на ЕС за стимулиране на научното сътрудничество. Д-р Бернард Урл бе придружен от г-н Ханс Верхаген, директор на дирекция „Оценка на риска и научно подпомагане“ в EFSA и г-н Серджо Потиер Родейа, старши научен експерт в отдел „Консултативен съвет и научно сътрудничество“ в EFSA. На 5 април 2017г. делегацията на EFSA се срещна с ръководния и експертен състав на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). ЦОРХВ е основният български партньор на EFSA. Директорът на ЦОРХВ, проф. д-р Бойко Ликов приветства делегацията и презентира дейността на ЦОРХВ и партньорството му с останалите организации. Д-р Урл представи значимостта на съвместното сътрудничество и нарастващото участие на ЦОРХВ в дейностите на EFSA. Г-н Ханс Верхаген представи дейностите на EFSA по отношение на оценката на риска с акцент върху здравето на животните, по-конкретно по отношение на векторно преносимoтo заболяванe Заразен нодуларен дерматит (LSD), африканска чума по свинете и птичи грип. По отношение на участието в евентуални съвместни проекти, проф. Ликов изрази интерес към по-нататъшно сътрудничество с EFSA (както и с други регионални партньори), свързано с векторно преносимите заболявания, с основен акцент върху болестта LSD и син език. Целите на такива съвместни дейности ще бъдат допълнително обсъдени между ЦОРХВ и EFSA, след публикуването от EFSA на научно становище, свързано с векторно преносимите заболявания. Д-р Бернард Урл и делегацията му се срещнаха с проф. д-р Христо Бозуков, министър на земеделието и храните, инженер-агроном Николай Роснев, заместник изпълнителен директор на БАБХ, Владимир Манолов, държавен експерт от Министерство на образованието и науката и висши служители на МЗХ и ЦОРХВ. Д-р Урл изрази своето задоволство от последните структурни промени, довели до автономията на ЦОРХВ като национален орган за оценка на риска, отчитайки факта, че независимостта на научната оценка на риска на равнище ЕС е основната предпоставка за доверие в науката, и отбеляза отличният принос на ЦОРХВ, свързан с контрола върху разпространението на болестта LSD, като същевременно предложи подкрепа от страна на EFSA по отношение на векторно преносимите заболявания. Д-р Бернард Урл също изрази интереса на EFSA да участва в конференцията на високо ниво „Храни 2030“, чийто домакин ще бъде България в рамките на своето председателство на Съвета през 2018 г., и която се организира от Министерство на образованието и науката. След срещата с министъра на земеделието и храните се проведе кратка пресконференция, на която д-р Урл и проф. Ликов отговориха на въпроси на медиите, свързани с неоникотиноидите и качеството на храните. В следобеда на 05 април 2017г. делегацията на EFSA имаше възможност да се срещне с представители на българските научни организации, включени в списъка на EFSA по член 36 от Регламент 178/2002 и представители в научните мрежи на EFSA. По време на тази сесия, д-р Донка Попова, контактна точка на EFSA за България представи българския контактен център и неговото сътрудничество с научните организации и EFSA, д-р Урл представи визията на EFSA за научно сътрудничество и покани българските експерти да се включат в дейностите на EFSA под формата на разнообразни покани за сътрудничество. Г-н Серджо Потиер Родейа направи преглед на различните инструменти и инициативи, въведени от EFSA за подпомагане на научното сътрудничество, с което прикани България да проучи възможностите за финансиране и участие в съвместни проекти по програмите Кост и Хоризонт 2020.

Информация за събитието може да бъде открита и на електронната страница на Министерството на земеделието и храните на следния линк: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/17-04-05/-162208681.aspx.

Представени презентации по време на посещението на д-р Урл:

„Дейността на ЦОРХВ и неговото партньорство с останалите организации“, проф. Бойко Ликов, директор на ЦОРХВ; 

„Съвместно сътрудничество с Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) работа за гарантиране на безопасността на храните“, д-р Бернхард Урл, изпълнителен директор на EFSA;

„Дейностите на България по отношение на векторно преносимите болести“, проф. Георги Георгиев, директор на дирекция „Оценка на риска“, ЦОРХВ;

„Дейности по отношение на оценката на риска в EFSА“, г-н Ханс Верхаген, директор на дирекция „Оценка на риска и научно подпомагане“, EFSA;

„Биология и контрол на някои екзотични болести, трансгранично векторно преносими заболявания в България и Германия и техния риск за здравето на животните и хората“, проф. Георги Георгиев, директор на дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ;

„Български контактен център в България и неговото сътрудничество с научните организации“, д-р Донка Попова, началник отдел КРКЦ и национална контактна точка на EFSA;

„Съвместно сътрудничество с EFSA за гарантиране на безопасността на храните”, д-р Бернард Урл, изпълнителен директор на EFSA;

„Научно сътрудничество – споделяне на експертиза и възможности за финансиране“, г-н Серджо Потиер Родейа, отдел „Консултативен съвет и научно сътрудничество“, EFSA;

Фотогалерия от посещението на д-р Урл

 

Архив